Stemmen met een beperking? Doen!

Ik zag afgelopen week op de televisie dat stemmen bij de verkiezingen door mensen met een verstandelijke beperking niet altijd goed gaat. Het wordt niet gestimuleerd en soms zelfs ‘verboden’ door familie of anderen. Ik vind dat niet goed. Stemmen is een mensenrecht en dat kun je maar beter wel doen. Je kunt dan ondanks een beperking, stemmen op bijvoorbeeld degenen die het beste voor hebben met de zorg of andere rechten.

Emancipatie en Burgerschap

Ik ga altijd stemmen met mijn vader. Bij de laatste verkiezing mocht hij niet mee in het stemhokje. Dat is om beïnvloeding te voorkomen, maar ook een probleem omdat ik niet kan lezen. Omdat we het wisten, namen we tevoren de lijst door. Nadat ik zelf een keuze had gemaakt, legde mijn vader uit welke kolom en plaats dat is op het stembiljet. Ik vind dat de overheid meer moet doen om mensen met een beperking te laten stemmen. Het is een mensenrecht. We zijn met een grote groep en kunnen invloed hebben. Mij is vertelt dat dit emancipatie of burgerschap heet. Jullie gaan toch ook stemmen?

Foto familiearchief: Verkiezingsbord in mijn woonplaats, 2017.