Cassettebandje: uitvinding van de eeuw

In 1999 aan het eind van de vorige eeuw, verscheen er een boek over alle belangrijke uitvindingen die in die eeuw waren gedaan. De naam van het boek was ‘Een eeuw doorgebladerd’. Je kon jezelf opgeven en vertellen waarom je een uitvinding zo goed vond. Ik was net 18 jaar en heb toen een cassettebandje ingesproken en daarop verteld dat het cassettebandje voor mij een belangrijke uitvinding was. Omdat ik niet taalvaardig ben krijg ik boeken via Passend Lezen, dat heette in 1999 nog Het Gesproken Woord. Inmiddels zijn het cd’s. Ik ‘lees’ veel, soms wel 2 luisterboeken per week en daardoor kan ik toch informatie opdoen en met anderen erover praten. Een van de laatste boeken ging over Anne Frank. Ik ben ooit met mijn ouders in het Achterhuis geweest. Veel ouderen en mensen met een beperking zijn heel blij met de mogelijkheden die er zijn door uitvindingen. Hieronder ziet u het stukje dat toen in het boek verscheen. 

Bron: Een eeuw doorgebladerd, uitgave Nieuwsblad van het Noorden, 1999 pagina 103.