Vrijheid en water

Als je een of meerdere beperkingen hebt, betekent dat ook dat je afhankelijk bent. Gelukkig is de zorg in ons land goed geregeld en ik ben blij met de goede zorg die ik krijg in de woonvorm. Ik kan het goed vinden met de medebewoners en de leiding ondersteunt je en laat je in je waarde. […]